De verenigingen die formeel werkgever zijn van de clubtrainer worden steeds schaarser vanwege de risico’s, de geringe flexibiliteit en de bijkomende administratieve verplichtingen. Ook als de trainer zijn werkzaamheden  als “zelfstandige” uitvoert gaat u als vereniging niet altijd vrijuit. Vervanging bij ziekte, constante kwaliteit van de trainingen, facturatie, debiteurenbeheer, allemaal zaken waar u als vereniging de zorg voor moet dragen.

Een steeds groeiend aantal verenigingen weet dan ook de weg te vinden naar Tennis.wb. De vereniging kan kiezen voor een dienstenpakket op maat. 

 

  • Totale zorg en verantwoordelijkheid voor de trainingen wordt van u overgenomen. Wij zorgen voor een geschikte trainer en verzorgen de inschrijvingen tot en met de facturatie;
  • Detacheren van een trainer bij uw vereniging. De vereniging blijft dan zelf verantwoordelijk voor alle overige met de training verband houdende zaken. Van deze mogelijkheid kunt u ook gebruik maken als de eigen trainer niet alle trainingen (kwantitatief en/of kwalitatief) kan invullen;
  • Ondersteunen van het verenigingskader. We denken met u mee en bepalen samen de juiste weg en zorgen voor een duidelijk beleid;
  • Ledenwervingsactiviteiten. Het verenigingsbelang is ook ons belang. Te denken valt bijvoorbeeld aan schooltennis, clinics bij opening van het seizoen en dergelijke; 

 

De trainingen worden gegeven op banen van de vereniging, de regionale tennishallen en eventuele (gym)zalen. In overleg met de vereniging verzorgen wij de reguliere training, de competitietraining, schooltennis, bal- en slagvaardigheidstrainingen etc. Het is ook mogelijk om slechts een gedeelte van deze trainingen bij Tennis.wb onder te brengen.